• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
7980 2018-07-19 หนังสือราชการภายนอก สิ่งที่ส่งมาด้วย 2101
7977 2102/2561 2018-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเกษตรอั๗ฉริยะสร้างชาติ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผอ.วท.นางรอง/รองฦ่ายวิชาการ/แผนกวิชา
7953 215/2560 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งสถานศึกษาจัดชุดปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถ สอศ. ผอ.วท.นางรอง/รองฯฝ่ายพัฒนา/โครงการพิเศษ/งานอาคาร/ช่างยนต์/การเงิน
7947 120/2560 2017-01-19 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนด สอศ. ผอ.วท.นางรอง/รองฯ4ฝ่าย/บุคลากรทุกท่าน
7946 2017-01-19 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร สารบรรณ ผอ.วท.นางรอง/รอง 4 ฝ่ายฯ/บุคลากรทุกท่าน
7945 2017-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่หนังสือช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ประกาศรายชื่อผู้ทรงวุฒิ/แจ้งเวียนคำสั่ง สารบรรณ ผอ.วท.นางรอง/รองฯ4ฝ่าย/บุคลากรทุกท่าน
7934 093/2560 2017-01-13 หนังสือราชการภายนอก รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค อำเภอนางรอง ผอ.วท.นางรอง/งานปชส.
7906 3912/2559 2016-12-22 หนังสือราชการภายนอก แนวทางหารสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู สอศ. ผอ.วท.นางรอง/งาน ปชส.
7899 3894/3896/59 2016-12-20 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือ/ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 4 สารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
7876 2016-09-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมอนุโมทนา สารบรรณ บุคลกรทุกท่าน
7767 1672/2559 2016-07-07 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของส่วนราชการ หน่วยงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปีมหามงคล ด่วนที่สุด จังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.วท.นางรอง/บุคลากรทุกท่าน
7766 2016-07-07 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการพระราชทานนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ/ขอเชิญเข่าร่วมอบรม/เหรียญที่ระลึก งาน ปชส. บุคลากรทุกท่าน
7704 2016-06-08 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสาร ปชส. /ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน/การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข./ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 สารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
7698 1194/2559 2016-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมสนับสนุนผ้าป่า สอศ. ผอ.วท.นางรอง/บุคลากรทุกท่าน
7652 869/2559 2016-04-05 หนังสือราชการภายนอก ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักอำนวยการ ผอ.วท.นางรอง/รองฯ4ฝ่าย
7651 872/2559 2016-04-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือดำเนินมาตรกาป้องกันโรคจากยุงลาย สอศ. ผอ.วท.นางรอง/รองฯ4ฝ่าย/ปชส.บุคลากรทุกท่าน
7643 2016-03-30 หนังสือราชการภายนอก การจัดตังสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด/ประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหรดตามาตรา 4/ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ สอศ./วษท.บร. ผอ.วท.นางรอง/รองฯ4ฝ่าย
7642 815/2559 2016-03-30 หนังสือราชการภายนอก การเพิ่มเติมรายวิชากฎหมาย สอศ. ผอ.วท.นางรอง/ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร
7641 798/2559 2016-03-30 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายยกระดับทวิภาคี ปี 59 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ผอ.วท.นางรอง/รองฯ4ฝ่าย/งานการเงิน/บัญชี/พัสดุ/แผน/ทวิภาคี
7637 2016-03-29 หนังสือราชการภายนอก SAR สถานศึกษา งานประกันคุณภาพ บุคลากรทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ